Olika jakter, olika jaktkläder

Som många säkert redan vet så finns det flera olika varianter av jakt. Några exempel är bland annat den vanliga jakten med att man sitter i ett torn och väntar, en annan variant är den så kallade pyrschjakten. Frågan är då om de olika formerna av jakt gör någon skillnad på vad man använder sig av för jaktkläder eller om det sätter olika stora krav på jaktkläderna.

Den så kallade pyrschjakten kommer från Tyskland och betyder smygjakt. Jaktformen innebär att man smyger på det djuret som man vill skjuta. Denna jaktform sätter ofta stora krav på jägaren. Man måste vara mycket tyst samtidigt som man måste ha bra koll på yttre förhållanden som till exempel hur vinden blåser och vart djuren ofta befinner sig. Fördelen med denna typ av jakt är att man på detta viset kan komma djuret mycket nära och att man därav kan få betydligt säkrare skott. Nackdelen kan däremot vara att det krävs mycket tålamod och mycket kunskap för att behärska denna jaktform.

Vad gäller då kläderna när det kommer till pyrschjakt. Precis som vid all annan jakt använder man ju sig självklart också av jaktkläder. Men för att lyckas med denna jaktform så måste man ha jaktkläder som verkligen håller måttet. Det allra viktigaste i denna jaktform är som tidigare nämnts att man är alldeles tyst och att man inte avger något ljud alls. Detta då djuren är väldigt ljudkänsliga och kan fly av minsta ljud och rörelse. Alltså krävs det att de jaktkläderna som man använder sig av är tysta och att det inte finns någon risk till att de prasslar. Jaktkläderna måste alltså kunna stå emot att få både grenar och regn på sig utan att de ska avge något ljud.

En annan viktig sak som är ett krav på jaktkläderna vid en pyrschjakt är att de är kamouflerade. För att man ska ha någon chans att komma så nära djuret som man vill i en pyrschjakt krävs det att man kan hålla sig osynlig i den terrängen man rör sig i. Därför är det viktigt att man, innan man köper kläder till denna typ av jakt, vet i vilken terräng man kommer att röra sig i och sedan välja rätt jaktkläder därefter. Man kan med andra ord säga att det är viktigt att veta vilken form av jakt man tänker utföra när man köper jaktkläder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *